Conservo Miljø

-en leverandør med ekspertise

Conservo Miljø er en landsdekkende leverandør med ekspertise på nedgravde avfalls-løsninger. Vi satser bevisst på å selge løsninger/produkter av høy kvalitet hvilket gir deg som kunde lang levetid på investeringen.

 

Vi er forøvrig leveringsdyktige på alle produkter innenfor oppbevaring av avfall. Snakk med oss om dine behov og vi finner en løsning.

 

Total-leverandør

Med total-leverandør menes at vi leverer et "nøkkel-ferdig" system, ferdig montert og nedgravd. Hvis ønskelig tilpasser vi med f.eks asfalt, brostein, støttemurer og beplantning rundt den nye installasjonen. I tillegg innhenter vi godkjenning fra de lokale, utøvende myndigheter hva størrelse og antall angår.

Med andre ord: som kunde hos oss får dere en godkjent og behovsriktig løsning. Vi påtar oss prosjektledelsen så slipper du som kunde å håndtere  logistikk, frakt, graving etc.

 

  • H&G -fullt nedgravd avfallsløsning Skullerudparken Brl.
  • Lyngåsen Brl.
  • SemiQ -delvis nedgravd avfallsløsning
  • SemiQ med trommelinnkast
  • Avfallsskap
  • Beholderskap