Vi tar prosjektledelsen!

Som en service overfor våre kunder tar vi prosjektledelsen, dvs vi håndterer all logistikk, frakt, nedgraving/montering (herunder gravetillatelser og kabelpåvisning etc) og annen nødvendig kommunikasjon overfor den berørte kommunen.